• kūrybinių/meninių/švietimo veiklų organizavimas, koordinavimas
  • leidyba